“Tehnologii avansate de valorificare a biomasei”

“Tehnologii avansate de valorificare a biomasei” a fost titlul workshopului de informare şi training în cadrul Proiectului European FORBIO, desfășurat la Bacău, pe 18 iulie.

Evenimentul a fost organizat în cooperare de ENERO (Centrul pentru Promovarea Energiei Curate și a Eficienƫei Energetice), CTT PETAL (Centrul de Transfer Tehnologic PETAL), SUNE (Asociaƫia Patronală Surse Noi de Energie), TUIASI (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului – ENERED, Facultatea de Construcții și Instalații – EFECON). Workshopul a reunit reprezentanți ai unor companii și ferme din Regiunea Nord-Est, precum și autorități locale.

Programul FORBIO își propune promovarea stocurilor sustenabile pentru producerea de biocombustibili avansați pe terenurile neutilizabile din Europa și producerea și utilizarea bio-energiei durabile în consens cu politica de susținere a SRE ți a dezvoltării rurale EIP AGRI.

Totodată, FORBIO urmărește viabilitatea utilizării terenurilor pentru producerea de bioenergie fără a interfera cu producția de alimente, furaje sau cu terenurile folosite în scopuri recreative sau/și de conservare, dar și o metodologie pentru atingerea potențialului maxim de producție a bioenergiei pe terenuri disponibile dar neutilizate (contaminate, abandonate, parloage), la nivel local și național. În acest context se vor furniza informații, analize, rezultate ale studiilor de fezabilitate din Germania, Ucraina și Italia. (sursa: comunicat de presă)

Share this post: