Tag: mica publicitate

Anunț rezervare 2 locuri de parcare pe str. Nicolae Bălcescu, nr.10

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 310 din 29.09.2009 Primăria Municipiului Bacău anunţă…

Șoferi profesioniști și muncitori necalificați la Romprest Service SA

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. angajează: · ŞOFERI PROFESIONIŞTI şi MUNCITORI NECALIFICAŢI (încărcători-descărcători), pentru punctul de…

Anunț concesionare și vânzare loturi de teren – Primăria comunei Gura Văii, județul Bacău

   ROMANIA JUDETUL BACÃU COMUNA  GURA VÃII COMPARTIMENT ACHIZITII Sat GuraVãii, ComunaGuraVãii, JudetulBacãu, Telefon: 0371/407500;fax…

Vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din averea SC Anrelcom SRL

Tribunalul Bacău, secţia civil, dosar nr. 2000/110/2011** Debitoare: SC Anrelcom SRL; În faliment/In bankruptcy/En faillite;…

Vânzare bunuri mobile din patrimoniul debitorului IDV IMPEX SRL

Debitor: IDV IMPEX                                                                                     Dosar nr: 3895/110/2017                                                                               În faliment/Bankruptcy/En faillite                   PUBLICAŢIE DE…

Vânzare în bloc prin negociere directă bunuri mobile din patrimoniul SC Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău SA

Debitor: SC Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacãu SA                     Dosar nr: 3681/110/2017                                                                             …