Sucursala de Transport Bacău angajează Șef Tură Stație

Sucursala de Transport Bacau, cod fiscal 13427560, cu sediul in Bacau, strada Oituz nr. 41, telefon 0234-207120, fax 0234-517456, pentru completarea formatiei de exploatare din statii conform normativului de personal, organizeaza concursul intern/extern pentru ocuparea postului de SEF TURA STATIE gr.4  la Centrul de Exploatare Bacau in Statia Bacau Sud:
Concursul va avea loc în data de 30.07.2018 ora 09:00 (proba teoretica, lucrare scrisa) si ora 12:00 (interviul de selectie) la sediul sucursalei din strada Oituz nr.41, Bacau
Metoda de recrutare si selectie a candidatilor: pe baza analizei documentelor solicitate la dosar si prin nota generala a concursului (pondere 60% lucrare scrisa si 40% interviu)
 
PRINCIPALELE RESPONSABILITATI:

 1. asigurarea sigurantei in functionare a instalatiilor, informarea asupra starii echipamentelor aflate in exploatare, completarea evidentelor operative ale statiei;
 2. efectuarea de manevre in regim normal de functionare, in regim de avarie sau accident, admiterea, urmarirea si controlul formatiilor de lucru;
 3. efectuarea controalelor in instalatii si consemnarea acestora, exploatarea în condiţii de siguranţă maximă a instalaţiilor din staţie şi incadrarea în parametrii optimi de funcţionare;
 4. raspunde de pregatirea si executarea manevrelor in instalatii in conformitate cu „Regulamentul general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune” si participa la receptia lucrarilor de mentenanta si reparatii specifice;
 5. alte sarcini stabilite de şefii ierarhici cu privire la obiectul propriu de activitate;

CERINTE :

 • studii universitare cu diplomă de licenţă in specializarea energetica;
 • cunoasterea legislatiei specifice din domeniul energetic, prescriptiilor energetice, instructiunilor tehnice si a reglementarilor ANRE in domeniul energetic;
 • cunoasterea activitatilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National-SEN, cu deosebire activitatea de transport al energiei electrice;
 • cunostinte bune de operare si utilizarea PC;
 • disponibilitate pentru lucru si in alte zone ale Centrelor de Exploatare din judetele Suceava, Neamt, Iasi, Vaslui si Bacau;
 • stare de sanatate foarte buna, sa corespunda conditiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006;
 • capacitate de adaptare: la sarcini repetitive, la reguli si instructiuni, flexibilitate, operativitate in rezolvarea sarcinilor;
 • abilitati de comunicare: capacitate de relationare, spirit deschis spre colaborare si lucru in echipa;
 • alte abilitati: atitudine corecta si principiala in relatiile de serviciu si/sau pentru preluarea unor sarcini suplimentare, disponibilitate de a lucra ore suplimentare, capacitate de a lucra sub presiune psihologica, rezistenta la stres, rezistenta la efort intelectual prelungit. 

INFORMAȚII GENERALE:
Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți toate cerintele menționate mai sus, pentru a aplica, vă rugam să depuneti la Serviciul Resurse Umane al Sucursalei de Transport Bacau, până la data de 27.07.2018, urmatoarele documente necesare inscrierii la concurs:

 • curriculum vitae care sã prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, experienta minima, precum si datele personale;
 • copii dupã actele ce atestã studiile pentru ocuparea postului (original + copie xerox);
 • copie dupã Cartea de muncã completata cu raport REVISAL;
 • copie dupã cartea de identitate ;
 • adeverinta medicala (medic familie), din care sã rezulte dacã candidatul este apt din punct de vedere al sãnãtãtii pentru postul scos la concurs (cu mentiunea zilelor de incapacitate temporara de munca pe ultimele 12 luni).

Relatii suplimentare se pot obtine la: telefon 0234207/130/180/144/145 Serviciul Resurse Umane.
Ne rezervam dreptul de a selecționa si de a contacta numai candidatii care indeplinesc cerintele solicitate. Dupa validarea documentelor depuse, se va pune la dispozitie tematica si bibliografia in vederea aplicării metodelor de selecție.

Comentariile sunt oprite