Sucursala de Transport Bacău angajează maistru principal specialist

Sucursala de Transport Bacau, cod fiscal 13427560, cu sediul in Bacau, strada Oituz nr. 41, telefon 0234-207120, fax 0234-517456, pentru completarea formatiilor de admiteri, control, receptii lucrari linii, statii si PRAM, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de maistru principal specialist la Centrul Exploatare Bacau – Formatia Admiteri Control Receptii Lucrari Bacau, punct lucru Gutinas;
Concursul va avea loc în data de 30.07.2018 ora 09:00 (proba teoretica, lucrare scrisa) si ora 12:00 (interviul de selectie) la sediul sucursalei din strada Oituz nr.41, Bacau
Metoda de recrutare si selectie a candidatilor: pe baza analizei documentelor solicitate la dosar si prin nota generala a concursului (pondere 60% lucrare scrisa si 40% interviu)
 
PRINCIPALELE RESPONSABILITATI:

 1. realizarea controlului calitativ şi cantitativ asupra tuturor lucrărilor de mentenanta specifice în statii (circuite primare si PRAM) si pe LEA, executate în CE Bacau;
 2. participarea la receptia lucrarilor lucrarilor de mentenanta si reparatii specifice in statii(circuite primare si PRAM) si pe LEA, realizate in instalatiile aflate in gestiunea centrului;
 3. supraveghează modul de evidenţă a punctelor slabe şi a indisponibilităţilor, cu accent pe respectarea măsurilor dispuse până la remediere şi a termenelor de remediere si realizeaza raportarea lor;
 4. elaborarea de propuneri privind optimizarea instalatiilor energetice existente, modernizarea acestora, extinderea automatizarii, introducerea de noi tehnologii;
 5. asigurarea siguranţei în funcţionare şi încadrarea în parametrii normali, stabiliţi de proiectanţi, constructori, dispeceri, etc. ai instalaţiilor gestionate de centru, efectuează verificările prevăzute în normele tehnice şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor;
 6. urmăreşte realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini şi a reglementărilor tehnice în vigoare;

CERINTE :

 • absolvent cu diploma de bacalaureat al unei institutii de invatamant tehnic, profil electric;
 • scoala postliceala de mastrii in domeniul energetic – calificarea maistru electrician centrale, stații și rețele electrice;
 • experienta de minim 8 ani in exploatarea si/sau intretinerea instalatiilor electrice;
 • cunoasterea legislatiei specifice din domeniul energetic, prescriptiilor energetice, instructiunilor tehnice si a reglementarilor ANRE in domeniul energetic;
 • cunoasterea activitatilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National-SEN si a activitatilor de transport al energiei electrice;
 • disponibilitate permanenta de lucru pentru toate zonele centrelor de exploatare (Jud.Bacau,Vrancea,Iasi,Vaslui,Suceava, Neamt, Botosani);
 • cunostinte bune de operare si utilizarea PC ;
 • stare de sanatate foarte buna, sa corespunda conditiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006;
 • capacitate de adaptare: la sarcini repetitive, la reguli si instructiuni, flexibilitate, operativitate in rezolvarea sarcinilor;
 • abilitati de comunicare: capacitate de relationare, spirit deschis spre colaborare si lucru in echipa;
 • alte abilitati: atitudine corecta si principiala in relatiile de serviciu si/sau pentru preluarea unor sarcini suplimentare, disponibilitate de a lucra ore suplimentare, capacitate de a lucra sub presiune psihologica, rezistenta la stres, rezistenta la efort intelectual prelungit. 

INFORMAȚII GENERALE:
Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți toate cerintele menționate mai sus, pentru a aplica, vă rugam să depuneti la Serviciul Resurse Umane al Sucursalei de Transport Bacau, până la data de 27.07.2018, urmatoarele documente necesare inscrierii la concurs:

 • curriculum vitae care sã prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, experienta minima, precum si datele personale;
 • copii dupã actele ce atestã studiile pentru ocuparea postului (original + copie xerox);
 • copie dupã Cartea de muncã completata cu raport REVISAL;
 • copie dupã cartea de identitate;
 • adeverinta medicala (medic familie), din care sã rezulte dacã candidatul este apt din punct de vedere al sãnãtãtii pentru postul scos la concurs (cu mentiunea zilelor de incapacitate temporara de munca pe ultimele 12 luni).

Relatii suplimentare se pot obtine la: telefon 0234207/130/180/144/145 Serviciul Resurse Umane.
Ne rezervam dreptul de a selecționa si de a contacta numai candidatii care indeplinesc cerintele solicitate. Dupa validarea documentelor depuse, se va pune la dispozitie tematica si bibliografia in vederea aplicării metodelor de selecție.

 

Comentariile sunt oprite