S-a dat startul înscrierilor la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. VEZI oferta educațională a celor 5 facultăți

Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău are 56 de ani de experienţă în învăţământul superior, fiind acreditată, atât pe plan naţional de către Agenţia Română de asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cât şi pe plan internaţional de către European University Association, prin Institutional Evaluation Programme.

Universitatea Vasile Alecsandri Bacău

Oferta educaţională a celor 5 facultăţi Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii cumulează un număr de 33 de programe de studii universitare de licenţă, 34 de master şi 2 de doctorat.

Admiterea variază ca metodologie de la o facultate la alta, dar se păstrează concursul de dosare la toate facultăţile în funcţie de mediile de bacalaureat şi de proba de specialitate de la acest domeniu. La Inginerie, Ştiinţe şi Ştiinţe Economice vor fi concursuri de dosare pe bază de eseu motivațional, la Litere probe de competenţe, iar la Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii probe de aptitudini.

Pentru studiile universitare de licenţă oferta educaţională cumulează un număr de 575 de locuri bugetate şi 1.795 de locuri cu taxă. De asemenea, studiile universitate de master oferă 325 de locuri bugetate şi 1.295 locuri cu taxă.

Perioadele de înscriere pentru licenţă, precum şi taxele de înscriere ale celor cinci facultăţi pentru care puteţi opta sunt: Facultatea de Inginerie 10-28 iulie, taxa de înscriere este de 120 lei; Facultatea de Litere 10-22 iulie, 200 lei; Facultatea de Ştiinţe 10-27 iulie, 10-25 iulie (PIPP), 130 lei; Facultatea de Ştiinţe Economice 10-24 iulie, 150 lei; Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii 10-21 iulie, 300 lei (Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie) și 200 lei (Terapie ocupaţională).

Perioadele de înscriere şi taxele de admitere pentru master sunt: Facultatea de Inginerie 10-28 iulie, 120 lei; Facultatea de Litere 10-21 iulie, 200 lei; Facultatea de Ştiinţe 10-26 iulie, 130 lei; Facultatea de Ştiinţe Economice 10-22 iulie, 150 lei; Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii 10-17 iulie, 300 lei.

Înscrierile se fac la sediile facultăţilor, de luni până vineri, în intervalul 9:00-15:00 şi sâmbăta de la 9:00-12:00.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău poate asigura, pe o durată de cel puțin un semestru, peste 150 de mobilități ERASMUS+ pentru studenți, plătite din fonduri europene, burse de studii, stagii de practică şi internship, tabere studenţeşti, acumularea de experienţă prin practică la postul de radio studenţesc UNSR Bacău şi postul Academic TV, activităţi extra-curriculare realizate de Liga studenţească.

Informaţii complete despre Admiterea 2017 puteţi găsi accesând www.admitere.ub.ro.

This website uses cookies.

Read More