Publicație de vânzare

Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, lichidator judiciar al debitoarei S.C. OMNIA-FARMS.R.L. conform încheierii de sedinţă din data de 04.04.2019 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia a II a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 457/110/2016, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 30.08.2019, orele 14,00, a spaţiului comercial-farmacie din Municipiul Bacău, Str. 9 Mai, nr. 56, Scara C, parter, Jud. Bacău, înscris în Cartea Funciară nr.60837-C1-U6, cu o suprafaţă construită de 170 mp, format din parter – su. 69,84 mp şi subsol-su 93.81 mp, suprafaţă utilă totală 163,65 mp, teren indiviză în folosinţă 16,07 mp,la valoarea de piaţă de 146.700 euro fără TVA.

Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iași, str. Pictor Octav Bancilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie.

Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitației a valorii stabilite prin Raportul de evaluare al activelor corporale din patrimoniul S.C. OMNIA-FARM S.R.L, la care se adaugă TVA.

Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.

Garanţia de participare este în procent de 10% din prețul de pornire la licitației.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751.103.771.

Lichidator judiciar, C.I.I. OPRIŞ IRINA