Probă practică pentru posturi de muncitori necalificați la Direcția Piețelor

Primăria Municipiului Bacău-Direcţia Pieţelor organizează la sediul din Bacău, str.Pieţei nr.1, în data de 09.11.2017, probă practică pentru ocuparea ocuparea unui număr de 2 (două) posturi de muncitor necalificat, funcţii contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Administratori din cadrul Direcției Piețelor.
Condiţii de participare:
– fără vechime în muncă
– fără studii
Actele necesare de înscriere se vor depune la sediul Direcţiei Pieţelor, str.Pieţii nr.1, în perioada 18.10.2017-08.11.2017 inclusiv.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Pieţelor, str. Pieţei nr.1sau la telefon 0234/547427.