Primăria Bacău organizează concurs pentru postul de consilier clasa I

Primaria Municipiului Bacau, cu sediul in Bacau str.Mararesti nr.6, organizeaza concurs de recrutare la sediul institutiei, pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante :

  1. 1.  Consilier clasa I, grad profesional debutant la Biroul Aprovizionare si IT.

                       Conditii de participare

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii  superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, domeniu fundamental –stiinte sociale –domeniul de licenta  administratie publica;  studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, ramura de stiinta – stiinte economice ; studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii  superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,  ramura de stiinta –  stiinte ingineresti – ingineria sistemelor,calculatoarelor si tehnoogia informatiei  ;

– sa indeplineasca conditiile prevazute la art.54. din Legea nr.188/1999, republicata cu modificarile ulterioare;

            Proba scrisa  12.09.2018 ora         10,00, 

            interviul in data de 17.09.2018

Dosarele de concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicarii la sediul institutiei , camera nr.25.