Primăria Bacău angajează consilier clasa I, grad profesional superior

Primăria Municipiului Bacău cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti nr.6, organizează la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacante:
Consilier,  clasa I, grad profesional superior  –  Serviciul Drumuri Rețele si Iluminat Public:
Proba scrisă in data de 25.09.2018, ora 11.00, interviu in data de 01.10.2018

Condiţii de participare la concurs:

  • studii universitare de licența absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, ramura de știință: Construcții civile, construcții hidrotehnice, cai ferate drumuri si poduri, instalații;
  • vechime minim 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • nivel mediu de utilizare a calculatorului;
  • să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările ulterioare.

Dosarele de concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la data publicarii.

Relatii suplimentare pe site-ul institutiei.