Pambac majoreaza capitalul social cu valoarea investitiilor

Consiliul de administratie al societatii Pambac Bacau propune actionarilor acesteia majorarea capitalului social cu valoarea profitului reinvestit in anul 2006. Acesta a fost ceva mai mare de patru milioane de lei, astfel incit capitalul social al Pambac va ajunge de la 12,5 milioane de lei, la aproape 16,6 milioane de lei. Pentru comparatie, precizam ca in anul 2006 Pambac a raportat investitii in valoare de 5,1 milioane de lei, la o cifra de afaceri de 137,3 milioane de lei. Valoarea investitiilor a fost sensibil egala cu cea din 2005. Pentru aceasta operatiune s-a mai propus emiterea de peste 1,6 milioane de actiuni nominative, cu valoarea de 2,5 lei, care sa fie repartizate actionarilor in functie de participatia fiecaruia la capitalul social. Data de referinta pentru actionarii inscrisi in Registrul actionarilor este 29 aprilie 2008. Propunerea va fi analizata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Pambac Bacau, care a fost convocata pentru inceputul lunii mai.
La aceeasi data, actionarii Pambac vor analiza si rezultatele economice ale anului 2007, dar si schimbarea obiectului principal de activitate al societatii, din „Fabricarea piinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie” in „Fabricarea produselor de morarit”. (Petru DONE)

Share this post: