Începe admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

De luni, 9 iulie 2018, se dă startul înscrierilor la Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău. Cu o experienţă de 57 de ani în învăţământul superior, oferta educaţională a celor 5 facultăţi Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii cumulează pentru licenţă un număr de 585 locuri bugetate, din care 15 locuri pentru tinerii de etnie romă şi 19 locuri pentru mediul rural, precum şi 1.726 de locuri cu taxă.

Pentru studiile universitare de master sunt alocate 330 de locuri bugetate din care 5 locuri pentru rromi şi 1.446 de locuri cu taxă.

Prin cele 37 de programe de studii universitare de licenţă, 38 de master şi 2 de doctorat Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău acoperă aria domeniilor şi specializărilor cerute de piaţa forţei de muncă din zona centrală a Moldovei.

Admiterea variază ca metodologie de la o facultate la alta, dar se păstrează concursul de dosare la toate facultăţile, în funcţie de mediile de bacalaureat şi de proba de specialitate de la acest domeniu. La Inginerie, Ştiinţe şi Ştiinţe Economice vor fi concursuri de dosare pe bază de eseu motivațional, la Litere probe de competenţe, iar la Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii probe de aptitudini. Toate programele universitare de licenţă pot fi continuate prin programe universitare de master în acelaşi domeniu sau în domenii conexe acreditate.

Perioadele de înscriere pentru licenţă ale celor cinci facultăţi sunt: Facultatea de Inginerie 9-27 iulie; Facultatea de Litere 9-21 iulie; 9-20 iulie (PIPP); Facultatea de Ştiinţe 9-27 iulie; Facultatea de Ştiinţe Economice 9-23 iulie; Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii 9-20 iulie.

Absolvenţii care vor să urmeze studiile de master se pot înscrie după cum urmează: Facultatea de Inginerie 9-27 iulie; Facultatea de Litere 10-20 iulie; Facultatea de Ştiinţe 9-26 iulie; Facultatea de Ştiinţe Economice 9-21 iulie; Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii 9-16 iulie.

Tot în perioada 09-27 iulie va avea loc şi admiterea pentru românii de pretutindeni, înscrierea candidaţilor făcându-se exclusiv electronic. Pentru studiile de licenţă sunt alocate 85 de locuri din care 51 cu bursă, iar pentru studiile de master 44 de locuri din care 13 cu bursă.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău poate asigura, pe o durată, de cel puțin un semestru, peste 150 de mobilități ERASMUS+ pentru studenți, plătite din fonduri europene, burse de studii, stagii de practică şi internship, tabere studenţeşti, acumularea de experienţă prin practică la postul de radio studenţesc UNSR Bacău şi postul Academic TV, precum şi multe activităţi extra-curriculare realizate de Liga studenţească.

Universitatea a pus dispoziţia candidaţilor două linii telefonice deschise: 0787 539 061; 0234 542 411 şi două platforme: admitere.ub.ro şi arp.ub.ro, care oferă informaţii complete despre admitere.

Share this post: