IMM-urile pot lua pina la 1,5 milioane de euro de la UE

Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Iasi (OTIMMC), la care este arondat si judetul Bacau, si Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale au lansat oficial Ghidurile pentru Investitii si Consultanta – principalele instrumente ale întreprinzatorilor pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile pentru IMM-uri.

Cele trei ghiduri – ne-a informat Mihaiela Simovici, consilier la Centrul de Informare, Consultanta si Instruire Bacau al OTIMMC – vizeaza investitiile mici („Ghidul pentru sprijin financiar de pina la 250.000 de euro”) si mari („Ghidul pentru sprijin financiar cuprins între 250.001 si 1.500.000 de euro”) si pentru consultanta („Ghidul de sprijin pentru consultanta acordat întreprinderilor mici si mijlocii”).
Ghidurile contin toate informatiile necesare depunerii dosarelor de finantare, criteriile de eligibilitate ale solicitantului sau proiectului, lista cheltuielilor eligibile, cuantumul contributiei proprii a solicitantului si valoarea maxima a finantarii nerambursabile în functie de activitatea desfasurata si operatiunea pentru care se aplica, precum si cererea de finantare si anexele care trebuie depuse în vederea obtinerii finantarilor nerambursabile. Domeniile de finantare pentru care se acorda sprijin financiar nerambursabil cuprind o arie larga de activitati si vizeaza, în principal, investitiile productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a întreprinderilor, modernizarea spatiilor de productie si a tehnologiilor folosite si consultanta acordata IMM-urilor pentru dezvoltarea si extinderea afacerilor. Sint eligibile întreprinderile mici si mijlocii care si-au desfasurat activitatea pe parcursul a cel putin un exercitiu financiar, au minim 10 angajati, nu înregistreaza pierderi si datorii si îndeplinesc toate celelalte conditii mentionate în Ghiduri.
În finantari sint acoperite crearea unei noi unitati de productie, extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitati de productie, diversificarea productiei unei unitati existente, achizitionarea de bunuri intangibile (software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate), dar si consultanta si training specializat, strict legate de activitatile de investitii.
În cadrul schemei de finantare a consultantei se acorda sprijin financiar pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii (inclusiv societati cooperative), iar pentru programele de investitii sint eligibile numai întreprinderile mici si mijlocii. (Petru DONE)

Share this post: