Deputatul Claudiu Ilișanu (PSD), despre prejudiciile aduse de deșeurile în exces

În declaraţia politică: „Prin aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, România dă dovadă de acţiuni eficiente pentru stimularea îndeplinirii obiectivelor europene în domeniul valorificării deşeurilor“, deputatul Claudiu-Augustin Ilişanu accentează faptul că adoptarea acestui proiect de lege aduce un plus de claritate în politicile naţionale de mediu, completând cadrul legislativ necesar pentru asigurarea îndeplinirii de către România a obiectivelor politicii Uniunii Europene în materie de deşeuri şi politici de mediu:

Deputat Claudiu Ilișanu

„Știm cu toţii că reciclarea deşeurilor şi reducerea consumului reprezintă, cu certitudine, singura modalitate prin care planeta poate face faţă exploatărilor la care este supusă. Tendinţele consumeriste se văd atât la nivel global, cât şi naţional. România trebuie în mod imperios să se alinieze tendinţelor europene generale privind reducerea cantităţilor de deşeuri, iar operatorii economici au un rol seminificativ în acest sens. Ca atare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.196/2005 are ca obiectiv identificarea implementării unor modalităţi eficiente de impunere în sarcina operatorilor economici responsabili, care să stimuleze îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare a deşeurilor, statuate prin Directivele Uniunii Europene.“

Claudiu-Augustin Ilişanu menţionează, în continuare, faptul că „prin acest proiect de lege, se completează de asemenea, legislaţia în vigoare privind contribuţiile datorate de unităţile administrativ-teritoriale pentru valorificarea deşeurilor. Sunt stabilite, aşadar, sumele datorate, datele la care se vor achita, precum şi condiţiile de plată. Clarificarea acestui cadru ţinteşte atingerea unor obiective anuale de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare (către cifra de minimum 35% în 2019 şi de 50% în 2020), având în vedere că depozitarea acestora reprezintă astăzi o problemă serioasă, în principal pentru că o mare pare dintre sunt nereciclabile, dar şi pentru că există puţine spaţii de depozitare a acestor deşeuri.“

Deputatul băcăuan conchide: „Acest proiect legislativ contribuie într-o mare măsură la dezvoltarea unei strategii naţionale de reducere a cifrei de deşeuri depozitate şi de acţionare eficace împotriva celor care, prin producerea de deşeuri în exces, aduc prejudicii mediului.“ (sursa: comunicat de presă)

Share this post: