Cursuri pentru angajații implicați în managementul companiilor din Regiunea Nord Est

Oamenii de afaceri, dar și angajații implicați în management la diverse nivele se pot instrui gratuit, pentru a face față provocărilor crizei forței de muncă, dar nu numai. Cursurile au fost lansate sâmbătă, 1 august 2018, și sunt derulate de Autoservice Marini SRL, din fonduri europene.

Detalii despre cursurile ce urmează să înceapă au fost prezentate pe scurt de Dana Marinescu, Gabriela Fotache, Marian Cochior, Alina Căprioară, Mihai Căprioară, Marian Cochior, Lucian Popa, Marian Fotache etc. „Îmi doresc să reușim împreună să găsim soluții la probleme cu care ne confruntăm în afaceri”, a spus Gabriela Fotache.

Dana Marinescu

Mai multe detalii, inclusiv despre publicul țintă, în comunicatul de presă al evenimentului:

SC Autoservice Marini SRL, în calitate de beneficiar, anunţă demararea “Proiectului integrat pentru sporirea calității resurselor umane implicate în activitatea de management”, ID POCU/227/3/8/116957, începând cu data de 15.06.2018. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, cod apel POCU 227/3/8, Obiectivul specific 3.8 – Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc. de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea adaptabilității lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor ce activează în sectoare economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunea Nord Est, prin furnizarea de sesiuni de formare profesională pentru manageri și angajații din departamentele de resurse umane și acordarea de asistență specializată pentru elaborarea sau revizuirea/adaptarea de planificări strategice pe termen lung care să permita anticiparea schimbărilor.

Grupul-țintă: Proiectul se adresează unui grup-țintă compus din 600 de persoane care activează în întreprinderi care-și desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI și întreprinderi care intenționeaza să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice și în corelare cu cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Aceste persoane pot fi:

– angajați cu contract individual de muncă ce asigură managementul strategic;
– angajați cu contract individual de muncă din departamentele de resurse umaneș
– antreprenori care își gestioneaza propriile afaceri.

Proiectul vizează persoanele ale căror locuri de muncă sunt în județele regiunii Nord-Est: Bacău, Neamț, Iași, Vaslui, Suceava și Botoșani.

Principalele rezultate așteptate în urma implementării proiectului sunt:

• Derularea unor sesiuni informative ce au ca scop conștientizarea oportunitatilor oferite de aplicarea instrumentelor, metodelor si practicilor moderne de management dobândite prin participarea la activitățile proiectului.
• 600 de persoane participante la urmatoarele cursuri și seminarii:
o Cursuri acreditate ANC: Antreprenor – 40 ore; Manager – 40 ore; Manager resurse umane – 40 ore; Inspector resurse umane – 84 ore; SSM – 80 ore; PSI -136 ore; Responsabil cu protecția datelor DPO – 180 ore
o Alte certificări: Responsabil Gestiunea deșeurilor – 90 ore; PMP/CAPM – 5 zile; SCRUM – 5 zile; MINI MBA – 5 zile;
o Cursuri online: Manager Inovare; Managementul Schimbării; Managementul Riscului; Brand Manager; Manager Sisteme de Management de Mediu; Control Managerial Intern
o Workshop-uri și seminarii: Comunicare si negociere – 30 ore; Finanțe pentru nonfinanțiști- 40 ore; Workshop Management de produs – 40 ore; Tehnologia informației in mediul de afaceri – 90 ore; Psihologie organizațională, gestiunea conflictelor, dezvoltare personală – 30 ore; Responsabilitate socială, management de proiect – 30 ore; Lecție de negociere – folosind tehnici NLP – 40 ore; Resurse umane – Omul cea mai importantă resursă – 30 ore; Tehnici de accesare fonduri – 20 ore
• Sprijin și consultanță pentru planificare strategică în domeniile: financiar, marketing-promovare, dezvoltare informatică, control intern și comunicare pentru un număr de 50 de întreprinderi

Valoarea totală a proiectului este de 1.761.428,04 lei, din care valoarea alocării financiare nerambursabile de 1.673.356,64 lei, din care:

o FEDR/FC/FSE/ILMT – 1.422.353,30 lei
o Bugetul național – 251.003,34 lei
Perioada de implementare a proiectului: 15.06.2018 – 14.06.2019.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Alte detalii puteţi obţine de pe site-ul www.automarini.ro sau prin e-mail pocu116957@gmail.com.

Comentariile sunt oprite