Concurs la Primăria Bacău pentru funcția de Director Executiv – Direcția Tehnică

Primăria Municipiului Bacău cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti nr.6, organizează la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante:

Director Executiv – Direcția Tehnică

Proba scrisă in data de 24.07.2019, ora 11.00, interviu in data de 29.07.2019 

Condiţii de participare la concurs:

  • studii universitare de licența absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul stiintelor ingineresti;
  •  studii de masterat sau studii postuniversitare absolvite in domeniul stiintelor ingineresti, management sau administrativ;
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii funcției publice minimum 7 ani;
  • să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici cu modificările si completările ulterioare.

Dosarele de concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la data publicarii, respectiv: 20.06.2019 – 09.07.2019.

Relaţii suplimentare la sediul instituției cam. 25 tel. 0372348125 și pe site-ul instituției- www.municipiulbacau.ro, secretar comisie concurs Consilier, clasa I, grad profesional asistent Ana Liche.