Concurs: Director Executiv – Direcția Tehnică Primăria Municipiului Bacău

Primăria Municipiului Bacău cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti nr.6, organizează la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante:

Director Executiv – Direcția Tehnică 

Proba scrisă in data de 27.06.2019, ora 11.00, interviu in data de 01.07.2019 

Condiţii de participare la concurs:

  • studii universitare de licența absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul stiintelor ingineresti;
  •  studii de masterat sau studii postuniversitare absolvite in domeniul stiintelor ingineresti, management sau administrativ;
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii funcției publice minimum 7 ani;
  • să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici cu modificările si completările ulterioare.

Dosarele de concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la data publicarii,respectiv 29.05.2019 – 17.06.2019.

Relatii suplimentare pe site-ul institutiei.

Comentariile sunt oprite