Comuna Podu Turcului organizează licitație publică pentru concesionarea unui teren de de 8.282 mp

Comuna Podu Turcului organizeaza in data de 10.08.2018, ora 11.00, licitatie publica cu oferte in plic sigilat in vederea concesionarii imobilului cu suprafata totala de 8282 mp (teren) situat in intravilan sat Podu Turcului, comuna Podu Turcului, judetului Bacau, inregistrat cu nr. cadastral 62061 in cartea funciara nr. 62061 a comunei Podu Turcului, aflat in domeniul privat al comunei Podu Turcului alcatuit din: teren – 8282 mp. Durata concesiunii: 25 ani.

Pretul de pornire la licitatie este: 2526,64 lei/an. (echivalent a 543,28 euro).

Documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul organizatorului – Primaria Comunei Podu Turcului, judetul Bacau, Compartiment Achizitii Publice, incepand cu data de 02.07.2018, pana cel tarziu in data de 09.08.2018. Costul documentatiei de atribuire este 100 lei si se achita numerar la casieria institutiei sau cu ordin de plata, in contul R022TREZ0715006XXX001274 deschis la Trezoreria Podu Turcului, cod unic de înregistrare 4535880. Data limita pentru depunerea solicitarilor de clarificari este 02.08.2018.

Relatii suplimentare persoana de contact: Teletin Gina – responsabil achizitii publice Tel/fax: telefon 0234/289.226, fax 0234/289.294, e-mail: primarie@poduturcului.ro.

Share this post:

Comentariile sunt oprite