Bilanț la Consiliul Județean. Președintele Brașoveanu anunță licitații importante pentru Aeroport și cere empatie cu pacienții, la Urgențe

La doi ani de la preluarea conducerii Consiliului Județean Bacău, președintele Sorin Brașoveanu a prezentat un bilanț pentru perioada 2016-2018, alături de vicepreședinții Silviu Pravăț și Adrian Popescu și managerul public Valentin Palea.

În total, potrivit președintelui Brașoveanu, Consiliul Județean gestionează proiecte de investiții de circa aproape 222 de milioane de euro, unele preluate de la fosta administrație, unele realizate, unele în curs de realizare din fonduri proprii, guvernamentale și europene. Din total, aproape jumătate, circa 110 milioane de euro, sunt fonduri pentru infrastructură.

De la stânga la dreapta: vicepreședintele Silviu Pravăț, managerul public, Valentin Palea, președintele Sorin Brașoveanu și vicepreședintele Adrian Popescu

Cele mai de impact investiții sunt cele în Aeroportul Bacău și în sănătate. La aeroport s-a realizat deja terminalul de pasageri și urmează finalizarea parcării și punerea în funcțiune a noului turn de control.

Toate investițiile derulate pentru Aeroport au fost aprobate de Uniunea Europeană pentru ajutoare de stat. Tot Consiliul Județean a lansat licitația pentru strada Aeroportului, iar termenul de depunere a ofertelor este 26 iulie 2018.

În domeniul sănătății, s-au finalizat deja mai multe investiții, la UPU Pediatrie, Radiologie etc, sunt în derulare și alte proiecte, însă la nivelul autorităților județene este cunoscută o stare de nemulțumire a pacienților. „La UPU Pediatrie, există o empatie a personalului cu pacienții, lucru care nu se întâmplă și în alte zone, va trebui să am întâlniri cu personalul de acolo”, a spus președintele CJ.

El a detaliat, pentru Ziarul de Bacău, ce a vrut să spună: la Unitatea de Primiri Urgențe adulți, timpul de așteptare este foarte mare. „Există o stare de iritare din partea celor care așteaptă”, a precizat Brașoveanu. Cauza este lipsa personalului, sunt doar 5 medici, din necesarul de 17. Soluțiile sunt mai multe, alocarea de locuințe pentru medici fiind doar una dintre acestea, însă în colaborare cu UNICEF se lucrează la înființarea de centre medicale zonale, pentru ca pacienții să aibă unde mrge pentru unele tratamente, fără să mai aglomereze UPU.

„Mulțumesc întregii echipe de la Consiliul Județean”, a declarat președintele Sorin Brașoveanu, la finalul conferinței de presă în care a prezentat bilanțul.

Prezentăm extrase din bilanțul președintelui Sorin Brașoveanu:

În perioada 1 iulie 2016 – 1 iulie 2018 au fost realizate investiții și proiecte finanțate din fonduri proprii și fonduri atrase în valoare totală de 221.792.504 €, din care:
• Infrastructură – 109.261.881 €
• Sănătate – 37.940.712 €
• Mediu – 57.756.683 €
• Cultură, Sport – 1.008.189 €
• Social – 12.048.479 €
• Educație – 3.610.254 €
• Dezvoltarea Capacității Administrative – 166.306 €

Grafic, proiectele și investițiile realizate au fost repartizate astfel:

Situația detaliată a sumelor atrase se prezintă astfel:

PROIECTE INFRASTRUCTURĂ
Lucrările de investiții, reparații și modernizări Infrastructură au fost realizate din fonduri proprii și fonduri atrase în valoare totală de 109.261.881 €, având următoarea structură:
• Infrastructură Aeroportuară : 17.165.000 €
• Infrastructură Rutieră : 90.518.000 €
• Alte Investiții în Infrastructură: 1.578.881 €

1.1 INFRASTRUCTURA AEROPORTUARĂ

Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău beneficiază de 2 proiecte mari de infrastructură în valoare cumulată de 54.060.000 €, astfel:

1. „Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian”. Valoarea totală a investiției: 18.060.000 €
2. „Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente”. Valoare: 36.000.000 €

În perioada iulie 2016 – iulie 2018 au fost realizate investiții în infrastructura aeroportuară în valoare totală de 17.165.000 Euro, astfel:

În cadrul primului proiect „Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian”, cu o valoare 17.000.000 €, au fost realizate 94 % din lucrări astfel:

• 14 noiembrie 2017 au fost recepționate: terminal de pasageri, terminal intermodal pentru transport rutier, uzina electrică, centrala termică, rezervor apă antiincendiu și stație pompare, amenajare drum acces radio far și garaj auto.
• Parcare autovehicule – finalizată 70%
• Lucrări finalizate în 2018, sem. I:
• 04.05.2018: turn control și anexa administrativă
• certificarea noului terminal ca aeroport internațional

În cadrul Proiectului SPICE – Implementarea sincronizată a navigației prin performanță – Coeziune Europa. Valoare totală = 165.000 €, finanțat din fonduri europene este în curs de finalizare realizarea unui studiu de obstacolare, precum și actualizarea și mentenanța;

Proiecte în PERSPECTIVĂ:

• Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente. Valoarea investiției aprobată: 43.526.175 € cu TVA;
• Modernizarea balizajului luminos
• Expropriere terenuri pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare
• Creșterea gradului de siguranță și securitate la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău – 8.000.000 €

1.2 INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

Totalul investițiilor în Infrastructură Rutieră este de 90.518.000 €.

• Valoarea totală a proiectelor finalizate în 2016-2.192.000 €. Dintre acestea:
• Lucrări de reparații curente și întreținere în valoare de 1.492.000 €
• Modernizare drumuri de interes local în Nicolae Bălcescu – peste 700.000 €
• Valoare totală proiecte finalizate în 2017 – 4.926.000 €, din care:
• Investiții finanțate prin PNDL – 2.400.000 €
• Lucrări executate din fonduri proprii și din asocieri – 926.000 €
• Reparații curente și întreținere drumuri modernizate și din balast – 1.600.000 €
• Valoarea totală a proiectelor aflate în derulare în 2018: 83.400.000 €:
• Proiecte finanțate POR 2014-2020 41.000.000 €
• Proiecte finanțate PNDL aprox. 42.400.000 €

Lucrări infrastructură rutieră pe surse de finanțare

• 2016 sem. II Modernizări, reparații din fonduri proprii – 2.192.000 €
• 2017 – PNDL – 2.400.000, – fonduri proprii și din asocieri: 2.526.000
• 2018 – PNDL – 42.400.000, POR ADR NE – 41.000.000

Proiecte finalizate în 2016 – 2.192.000 €:

• Lucrări de reparații curente și întreținere. Valoare totală: 1.492.000 €. Aceste lucrări s-au împărțit în două categorii:
o Lucrări de reparații (plombări) îmbrăcăminţi bituminoase
o Lucrări de scarificare și reprofilare drum și balastare
• Finalizare obiectiv ,,Modernizare drumuri de interes local în Nicolae Bălcescu” Valoare totală: peste 700.000 €. Lungime: 3,042 km

Proiecte finalizate în 2017 – 4.926.000 €:

• Investiții finanțate prin PNDL, valoare – 2.400.000 €: Modernizare DJ 243 B, Fântânele-Praja-Motoșeni
• Lucrări executate din fonduri proprii și din asocieri – 926.000 €:
 Reabilitare și modernizare strada A.I. Cuza (în asociere cu UAT Buhuși) aprox. 326.000 €
 Reabilitare DJ 116, strada Gălean -aprox. 600.000 €
• Reparații curente și întreținere 1.600.000 €.
 Pentru drumurile modernizate: colmatare fisuri; plombări gropi în carosabil cu mixturi asfaltice; covoare bituminoase (6,00 km covor bituminos)
o Pentru drumurile din balast: scarificări și reprofilări cu adaos de material pietros

Proiecte în derulare 2018 semestrul I – 83.400.000 €

Aceste proiecte sunt finanțate prin:
– POR, valoare 41.000.000 € și prin
– PNDL, valoare 42.400.000 €.

Proiecte finanțate prin POR 2014-2020
• Drum interjudețean DJ 207D, DJ 241A, DJ 241 – Implementare 2018-2020
– Valoare totală: aprox. 41.000.000 €.
– Populație deservită: aprox. 46.200 locuitori.
– Lungime totală: 94,44 km.
– Etapă de implementare – evaluarea ofertelor.
Tronsoane de drum de reabilitat sunt: DJ 207D (limită judeţ Neamţ-Traian-DN2F), DJ 241A (Izvoru Berheciului-Secuieni) și DJ 241 (limită judeţ Vrancea-Podu Turcului-Izvoru Berheciului)

Proiecte finanțate prin PNDL
• Reabilitarea și modernizarea a 7 tronsoane de drumuri județene DJ 117, DJ 119, DJ 123, DJ 241 B, DJ 243B, DJ 252A, DJ 252C.
– Valoarea totală este de aprox. 42.400.000 €
– Lungime totală de 65,635 km
– Tronsoanele de drum traversează 7 comune și 25 sate
– Populația deservită este de 60.100 locuitori
– Etapa de implementare – depunere oferte

Pe lângă acestea, se află în derulare, în faze incipiente și alte investiții care se vor realiza din fonduri proprii ale CJ :

Investiții în derulare 2018 finațate din fondurile Consiliului Județean Bacău, aflate în faza de achiziție proiectare și execuție

1. Reabilitare str. Aeroportului, municipiul Bacău, valoare estimată investiție 2.346.974 €. Etapa de implementare: depunere oferte.
2. Construire pod pe DJ 252F, Gârla Anei – Ungureni, valoare estimată investiție 316.000 €. Etapa de implementare: studiu de fezabilitate
3. Construire pod pe DJ 243B, la Medeleni, valoare estimată investiție 451.333 €
Etapa de implementare: studiu de fezabilitate.
4. Reabilitare și modernizare DJ 241C, Valea Mare-lim. jud. Neamț-Lipova – lim. jud.
Vaslui, valoare estimată investiție 2.888.889 €.
Etapa de implementare: elaborare documentație

Investiții în derulare în 2018, realizate din bugetul Consiliului Județean

Elaborare expertiză tehnică, DALI, proiect tehnic, caiete de sarcini, documentații execuție pentru:
1. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 156 B, Buhuși – Blăgești – Poiana Negustorului– Băsăști. Investiție estimată: 14.029.555 € – Stadiu DALI finalizat.
2. Reabilitare poduri pe DJ 117. Investiție estimată: 385.111 € – Semnare contract DALI.
3. Construire podeț dalat pe DJ 116, comuna Oituz, județul Bacău. Investiție estimată: 17.778 € – Elaborare documentație.
4. Modernizare DJ 117, județul Bacău. Investiție estimată: 2.981.556 € – Semnare contract DALI.

Întreținere drumuri (buget local):
• Servicii de deszăpezire anul 2017-2018 – 1.172.720 €
• Lucrări și servicii de întreținere multianuală drumuri județene – perioada de vară – 6.713.613 €

1.3 ALTE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ ÎN 2018 – 1.578.881 Euro:

1. Catedrala Ortodoxă: valoare 516.570 €
a. Realizare Catapeteasmă
b. Achiziție și montaj Uși decorative
2. Galeriile de Artă “Alfa: valoare 980.090 €
a. , Consolidare Imobil
3. H.I.T. Hemeiuș: valoare totală 82.221 €
a. Reabilitare sistem contorizare 15.555 €
b. R.K. Clădirea A/A1 – valoare 66.666 €

Investiții în perspectivă

1. Achiziție imobil „Casa Vasile Alecsandri” Bacău
2. Parc Științific și Tehnologic „Tehnocity Onești”
3. Buhuși Technology Cluster

Proiecte admise, aflate pe lista de rezervă – 2018
• Reabilitare şi modernizare clădire Vivariu

INVESTIȚII ÎN SĂNĂTATE

În perioada analizată au fost realizate proiecte și investiții în sănătate în valoare totală de 37.940.712 Euro, astfel

 Proiecte finalizate în sem II 2016, valoare – 2.500.000 €
 Proiecte finalizate în 2017, valoare – 9.120.806 €
 Proiecte finalizate 2018, valoare – 2.159.799 €
 Proiecte în curs de implementare până la sfârșitul anului 2018, – cca. 24.160.107 €

Proiecte finalizate în 2016 sem. II – valoare – 2.500.000 €

 Inaugurarea Compartimentului de Primiri Urgențe – Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” din Oneşti – 17.10.2016. Valoare proiect: peste 1.500.000 €
 Punerea în funcțiune a unui nou aparat de investigații prin RMN – 08.11.2016. Valoare proiect: peste 1.000.000 €

Proiecte finalizate în 2017 – 9.120.806 €

 Reabilitare Compartiment de Radioterapie – S. J.U. Bacău – Valoare totală investiție: 6.000.000 €. Finanțare: Compania Națională de Investiții
 Înființarea Spitalului ”Sf. Maria” pe baza complementarităţii serviciilor medicale
 Inaugurare Compartiment de Primiri Urgență – Spitalul Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca Onești . Valoare investiție: 1.820.806 €
 Reabilitarea noului Compartiment de Primiri Urgențe Pediatrie – S.J.U. Bacău. Valoare: 1.300.000 €

Proiecte finalizate în 2018 – valoare totală: 2.159.799 €

 Modernizarea secțiilor de Medicină Internă, Neurologie și ORL-Oftalmologie – Spitalul Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca, Onești. Valoarea investiției – 1.733.708 €
 Reabilitare secții: Medicină internă, Neurologie și ORL-Oftalmologie
 3. Lucrări de reparații capitale clădire Secția HIV/SIDA S.J.U. Bacău. Schimbare destinație în Oncologie. Valoare totală – 426.091 € . Etapa de execuție: faza finală

Proiecte în curs de implementare în 2018, valoare de aprox. 24.160.107 €

1. Modernizare și dotare Bloc operator (săli operații), construire scară exterioară și spații tehnice – Spitalul Județean de Urgență Bacău
o Surse de finanțare: Ministerul Sănătății și Compania Națională de Investiții
o Etapa de execuție – Demarat procedura licitație pentru proiectare
2. Reabilitarea și modernizarea clădirii vechi (în care funcționează în prezent secțiile de Oncologie, Psihiatrie, Oftalmologie, ORL, Paliative și Farmacie) a Spitalului Județean de Urgență Bacău
o Surse de finanțare: Ministerul Sănătății, CNI, C.J. Bacău
o Etapa de execuție – Faza de licitatie lucrare de către CNI
3. Rk Stație pompare și rezervoare apă, înlocuire echipamente tehnologice instalații apă, incendiu și executare rezervor nou – Spitalul Județean de Urgență Bacău
o Etapa de execuție – Contract semnat de proiectare si execuție, ordin începere lucrare 23.07.2018
4. Rk Corp A și B Pediatrie – Spitalul Județean de Urgență Bacău
o Etapa de execuție – Contract semnat de proiectare și execuție
5. Rk stație de aer comprimat și distribuire până la clădiri
o Etapa de execuție – Faza semnare contract proiectare și execuție

Lucrări de investiţii în perspectivă 2018-2020

1. Reabilitare și modernizare Stație de oxigen – Spitalul Județean de Urgență Bacău
o Sursa de finanțare: Ministerul Sănătății
o Etapă proiect: Certificat de urbanism valabil până la 25.01.2019; Avize de prelungit
2. Lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură UPU. Realizare heliport
o Sursă finanțare: POR 2014-2020
o Etapă proiect: Aprobat faza documentatie tehnică. Aviz Autoritatea Aeronautică, finele lunii iulie 2018
3. Modernizarea și extinderea rețelei de curent vital și a generatoarelor de curent
o Etapă proiect: Contract semnat de proiectare și execuție
4. RK clădiri magazii C21, C22 și C23
o Etapă proiect: DALI în curs de execuție
5. Lucrări de modernizare, securizare și extindere rețea sistem informatic
o Etapă proiect: DALI în curs de execuție
6. RK clădire ateliere tehnice C10
o Etapă proiect: DALI în curs de execuție
7. RK Centrală termică, înlocuire utilaje și rețele termice
o Etapă proiect: DALI în curs de execuție
8. Reparații capitale clădire Secția Oftalmologie
o Etapă proiect: DALI în curs de execuție
9. Lucrări de modernizare și reamenajare pavilion medico-chirurgical
o Dată estimată de începere a lucrării: după finalizare protocol de predare a spitalului
10. Lucrări de extindere și dotare Buncăr nou compartiment Radioterapie
11. Înființare Centru de reabilitare neuromotorie pentru copii, în cadrul Spitalului Județean de urgență. Propunerea vine în completarea proiectului ”Reparații Capitale Ambulatoriul de specialitate pediatrie – realizare CPU”, care este deja funcțional.

Proiecte în elaborare

 „Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău”. POR Axa Prioritară 8/8.1.A
 „Dezvoltarea unei platforme e-health de telemedicină pentru diagnosticare precoce (monitorizare a pacienților post-infarct și dezvoltarea unei aplicații pentru mamografii)”
 Interreg Europe – Axa Prioritară Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovației/OS2/Îmbunătățirea implementării programelor și politicilor de dezvoltare regională.

3. PROIECTE DE MEDIU

Proiecte finalizate în 2018 sem. I, valoare – 30.396.457 €

 Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Bacău finanțat prin POS „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară II „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”. Valoarea contractată a proiectului: 46.091.330 € din care, valoarea cheltuielilor eligibile: 36.790.000 €. Valoarea finală a proiectului: 30.396.457 €, din care fonduri nerambursabile (UE + bugetul de stat) – 23.942.690 € și contribuție beneficiar (Consiliul Județean Bacău) – 6.453.766 €

Activități realizate în cadrul proiectului 2011-2017:

 închidere 6 depozite neconforme (Onești, Moinești, Dărmănești, Comănești, Târgu Ocna, Buhuși)
 construcția Celulei 2 a depozitului
 construcție Stații de Transfer la Onești, Berești Tazlău, Găiceana
 construcție Stație de Compostare la Onești, Stație de Sortare la Onești)
 achiziție echipamente colectare deșeuri (pubele, containere, unități de compostare individuală)

Investiții în derulare în 2018: 27.360.226 €

 Proiect POS fazat în POIM. „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău 2014-2020”, valoare – 23.060.975 € (cu TVA).
 Proiect POIM. „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire” pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020”. Valoare – 4.299.251 € (cu TVA).

Investiții în perspectivă

 Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020. Acesta presupune 11 contracte de extindere/reabilitare de rețele de distribuție a apei și de rețele de canalizare pentru 41 de UAT-uri beneficiare și 3 contracte de reabilitare a aducțiunilor Stejaru-Bacău, Poiana Uzului-Cărăboaia, Cărăboaia-Onești. Valoarea estimată a proiectului este de 326.096.844 €.

Investiții propuse în cadrul proiectului:

 Lungime rețele alimentare cu apă: 766,27 km;
 Lungime rețele de canalizare: 719,39 km
 Stații de epurare: 13

Valoarea totală estimată a investițiilor pentru apă și canalizare pentru sistemele identificate este de 172.609.287 € (valoare curentă).

4. PROIECTE PENTRU CULTURĂ ȘI SPORT

Valoarea proiectelor implementate este de 605.846 €, din care:

Proiecte implementate prin asocieri și parteneriate

 2016: – Valoare totală proiecte implementate prin asocieri și parteneriate – 94. 571 €. Contribuția C.J. – 40.000 €
 2017: Valoare totală proiecte implementate prin asocieri și parteneriate – 321.388 € , contribuție C.J. 122.110 €
 2018 sem. I: Valoare totală proiecte implementate prin asocieri și parteneriate – 189.887 €, din care contribuția Consiliului Județean Bacău – 156.171 €

Finanțări nerambursabile acordate în baza Legii nr. 350/2005

 2016 – Valoarea totală a proiectelor finanțate: 173.819 € din care, finanțarea nerambursabilă acordată de C.J. Bacău – 141.673 €
 2017 – Valoarea totală a proiectelor finanțate: 228.524 € din care, finanțarea nerambursabilă acordată de către C.J. Bacău -190.788 €
 2018 – Buget alocat: 311.111 € din care:
o pentru segmentul de cultură beneficiază: 28 proiecte
o pentru segmentul de tineret beneficiază: 4 proiecte
o pentru segmentul social beneficiază: 15 proiecte
o pentru segmentul sport beneficiază: 13 proiecte

Proiecte proprii C.J. Bacău, în perioada 2017-2018, valoare totală de 55.670 €

 2017:
o Bac-Fest. Festivalul Național „George Bacovia”, valoare 22.207 €
o „Alecsandriada”, ediția I, valoare 11.247 €;
 2018:
o „Alecsandriada”, ediția a II-a, valoare 22.216 €

5. PROIECTE SOCIALE

În perioada 2016-2018 au fost finanțate din surse proprii și din surse atrase proiecte sociale în valoare totală de 12.048.479 Euro, astfel:

 2016 (sem II.): 9 proiecte, cu valoarea de 6.982.142 €
 2017: 2 proiecte sociale (noi), cu valoarea de 1.169.257 €
 2018: 5 proiecte se află în etapa de contractare, cu valoarea de 3.897.080 €

Proiecte implementate în 2016 semestrul II – valoare 6.982.142 €.

D.G.A.S.P.C. Bacău a implementat 9 proiecte în calitate de solicitant și partener:

1. „Centrul de resurse pentru tineri în situaţii de risc”, Grant SEE 2009-2014
2. „Învăț, știu, pot!” parteneriat între D.G.A.S.P.C. Bacău, AJOFM și UNICEF România
3. „Copiii au dreptul la familie!” cu finanțare de la SERA România și cofinanțare de la C.J. Bacău Proiect în derulare și în 2017
4. „Închiderea Centrului Rezidențial Henri Coandă” Parteneri: C.J. Bacău, D.G.A.S.P.C. Bacău și Fundația Hope and Homes for Children România;
5. „Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale”, implementat de Asociația Alternative Sociale în județele Iași și Bacău în parteneriat cu Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Betania, InterCultural Iceland, DGASPC Iași și Bacău, finanțat prin granturile SEE 2009-2014;
6. „EDUC-PLUS Formare permanentă și profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protecție”, implementat de Asociația CRIPS, finanțat prin granturile SEE 2009-2014
7. „Îngrijiri paliative-măsuri integrate pentru incluziune socială”, implementat de Asociația Lumina în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacău în județele Bacău, Neamț și Vaslui, finanțat în cadrul Programului RO 10-CORAI susținut de Granturile SEE 2009-2014.
8. “Incluziune socială prin furnizare de servicii sociale integrate la nivelul comunității” Proiect în derulare și în 2017, implementat de UNICEF România în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacău, instituții publice județene, autorități locale, județene și naționale susținut financiar de Norway Grants și UNICEF.
9. „Prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii abandonați” Proiect în derulare și în 2017, implementat în parteneriat cu Fundația SERA România

Proiecte noi aprobate în 2017, valoare 1.169.257 €

1. „Centrul de resurse pentru tinerii în situații de risc” depus în cadrul Programului „SINERGII PENTRU VIITOR”- tineri în situații de risc – RO 10, Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale” – Granturile SEE 2009-2014. Obiectiv: îmbunătățirea integrării sociale și profesionale a tinerilor în situații de risc din județul Bacău. Beneficiari:1000 de tineri în situații de risc din care 200 de etnie romă, 350 de părinți/tutori, 70 de profesioniști inclusiv voluntari.
2. Proiect „Închiderea Centrului Rezidențial „Henri Coandă” Bacău
2018: Proiecte în etapa de contractare: 3.897.080 €
1. „Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în parteneriat cu UAT Municipiul Moinești
2. „Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași, județul Bacău” în parteneriat cu UAT Comuna Tamași
3. „Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități” în parteneriat cu UAT Comuna Răcăciuni
4. „Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități” în parteneriat cu UAT Orașul Tg. Ocna
5. Reabilitare și extindere clădire privind înființare centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu – UAT Filipeni

Proiecte depuse pentru a primi finanțare

1. E-STRATEG
2. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru Comunitatea Marginalizată din Municipiul Bacău. Finanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020

6. PROIECTE ÎN EDUCAȚIE

Total proiecte Educație în perioada 2016-2018: 3.610.254 €, din care:

 Proiecte Infrastructură pentru Educație: 2.086.392 €
 Proiecte Educație 2016-2018 – 1.439.131 €
 Proiecte educaționale în baza Legii 350/2005 în perioada 2016-2017– 73.731 € din care, contribuția C.J. Bacău 57.398 €
 Sprijin financiar pentru studenții care se deplasează în programe ERASMUS în perioada 2016-2018: aprox. 11.000 €

Proiecte Infrastructură pentru Educație:

1. Reparații capitale clădire Centrul Școlar C11. Valoare investiție: 919.125 €. Sursa de finanțare: PNDL 2014-2020. Categoria: Educație incluzivă. Etapa de implementare: Validare A.N.A.P. (PTh +Execuție)
2. Punere în siguranță și amenajare Imobil CASA nr. 2, (arhivă+spații depozitare+birouri), Str. H. Coandă nr. 2, Bacău. Valoarea investiției: 1.167.267 €. Sursa de finanțare: Bugetul propriu. Categoria: administrativ. Etapa de implementare: – Validare A.N.A.P. Execuție

Proiecte finalizate în 2016, valoare – 358.744 €

1. „Întărirea serviciilor de consiliere și suport la nivel local pentru părinții copiilor și adolescenților cu TSA (Tulburare de spectru autist)”. Implementat de Fundația Romanian Angel Appeal și 10 D.G.A.S.P.C.-uri din țară. Finanțat prin granturile SEE 2009–2014. Buget total aprobat pentru cele 10 județe: 209.950 € din care finanțare nerambursabilă 187.485 €
2. „Comunitate pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului”. Implementat de Fundația Romanian Angel Appeal și 10 DGASPC din țară. Finanțat prin granturile SEE 2009–2014. Buget total aprobat pentru cele 10 județe: 148.794 €

Proiecte finalizate în 2017

 „Învăț, știu, pot!”. Parteneriat între D.G.A.S.P.C. Bacău, A.J.O.F.M. și UNICEF România.

Proiecte selectate pentru finanțare în 2018, valoare – 1.080.387 €

 „Educație adaptată – o șansă pentru fiecare”. Proiectul a fost depus în cadrul POCU și a fost selectat pentru finanțare. Buget total proiect: aprox. 1.080.387 €, din care finanțare nerambursabilă: aprox. 1.075.201 €

Proiecte educaționale finanțate în baza Legii 350

2016: 7 proiecte educaționale cu o valoare de 35 709 € din care, contribuția C.J. Bacău 27.376 €:

1. Festivalul Național pentru Tineret – Folcloru-i din Străbuni, Ediția a III-a, solicitant Asociația „Școala de Pian Dragoș Lungu”
2. Comori de suflet băcăuan, dincolo de timp ṣi spațiu, solicitant Asociația „Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron”
3. Sărbătoarea Artelor Moderne, Ediția a V-a, eveniment de promovare a copiilor talentați din Județul Bacău, aplicant Asociaţia “Armonie și Culoare”
4. Festivalul Concurs Național de Creație Literară Avangarda XXII, solicitant Fundația Culturală Georgeta ṣi Mircea Cancicov
5. Festivalul Internaţional de Teatru, Muzică şi Dans „Neghiniţă” – ediţia a VII-a”, aplicant „Fundaţia Teatrală Neghiniţă” Bacău
6. Studio De Fotografie, solicitant Rotaru Bianca
7. Connect Art, solicitant Asociația de Tineret Onestin

2017: 6 proiecte educaționale cu o valoare de 38 022 € din care, contribuția C.J. Bacău 30 022 €

1. Simpozion de fotografie, aplicant „Rotaru Bianca Andreea”
2. Sărbătoarea artelor moderne, aplicant Asociaţia “Armonie și Culoare”
3. Festivalul Internațional de teatru, muzică şi dans „Neghiniță”, aplicant Asociaţia „Fundația Teatrală Neghiniță”
4. Bacău, izvor de identitate culturală, aplicant Asociaţia ”Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron” din Bacău
5. Festival-concurs național de creație literară AVANGARDA XXII Bacău-Tescani, solicitant Fundația Culturală „Georgeta şi Mircea Cancicov”
6. Şcoala de vară de arte plastice împreună cu George Apostu la el acasă, Stănișești 2017, ediția a V-a, aplicant Asociaţia de Prietenie Româno-Franceză „Izvorul Berheciului-Saint-Leu La Foret”
Sprijin financiar pentru 44 studenti care au participat în programe ERASMUS, în sumă de 11.000 €, din care :
o în 2016, 16 studenți au beneficiat de finanțări în sumă de 4.154 €
o în 2017, 22 studenți au beneficiat de finanțări în sumă de 4.931 €
o în 2018 sem. I, 6 studenți au beneficiat de finanțări în sumă de 1. 920 €

7. PROIECTE PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE

În prezent, se află în faza de contractare 2 proiecte cu o valoare totală de 166.306 Euro:
1. PRO-CERTIF – dezvoltarea şi utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană. Valoare 64.666 € din care, cofinanțarea C.J. Bacău 5.820 €
2. PRO-INTEGR – consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și riscurilor de corupție în administrația publică din judeţul Bacău. Valoare 101.640 € din care, cofinanțarea C.J. Bacău 12.894 €.

Share this post: