Anunț vânzare prin negociere directă a bunurilor SC Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacãu SA

Debitor: SC Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacãu SA                Nr.   1357/ 1117/31.08.2017

Dosar nr: 3681/110/2017                                                                             

În faliment/Bankruptcy/En faillite

                  PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 38681/110/2017, aflat pe rolul Tribunalului Bacau, anunţă scoaterea la vânzare în bloc prin negociere directa, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedura de prevenire a insolvenței și de  insolvenţăşi a regulamentului de vânzare aprobat în Adunarea Creditorilor din data de 26.07.2018,  a bunurilor mobile din patrimoniul debitorului SC Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacãu SA, constând în:

Autoturism Dacia Duster, obiecte de inventar, mobilier si echipamente specifice activitatii de organizare evenimente la Centru de Afaceri si Expozitii ,, Mircea Cancicov,, la pretul total de 610.811 lei.

Preţul este cel de mai  sus și nu conține TVA.

Vanzarea bunurilor prin negociere directa va avea loc în data de  05.10.2018, ora 14,  la sediul lichidatorului judiciar din Bacau, str. Vasile Alecsandri, nr.65,sc. A, ap.6, jud. Bacau.

Oferta/Scrisoarea de intentie privind participarea la negociere directa se va depune la sediul lichidatorului, cu 24 ore înainte de data şi ora negocierii directe, impreuna cu dovada achitării taxei de participarela negociere directa în procent de 5 % din preţul de pornire al negocierii directe,  a garanţiei de participareîn procent de 20% din preţul de pornire al negocierii directe şi dovada achitării caietului de sarciniîn valoare de 1.000 lei.

De asemenea, ofertanţii vor depune documentele de înfiinţare ale persoanelor juridice şi împuternicirea persoanei fizice care o reprezintă şi buletinul de identitate a persoanelor fizice ofertante.

Neplata bunului la termenul stabilit prin procesul-verbal de negociere directa duce la pierderea garanţiei de participare la negociere directa, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor adjudecate, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina adjudecatarului.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul  judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul lichidatorului din loc. Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr. 65, sc. A, ap. 6, judeţul Bacău sau la telefoanele 0731/337.748 si 0744/609.310.

 

LICHIDATOR JUDICIAR,

SOLVENS SPRL

Share this post: