Anunț vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din averea SC Pilatcons SRL

Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 3846/110/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bacau, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi a regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 27.05.2011 anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din averea SC Pilatcons SRL constând în:

– activ situat în loc. Filipeşti, jud. Bacău, compus din teren în suprafaţă de 4.909,08 mp şi construcţiile aferente – preţ de pornire a licitaţiei  91.315 lei.

Preţul de pornire a licitaţiei este cel de mai sus, conform caietului de sarcini care poate fi procurat începând cu data de 01.12.2014 de la sediul lichidatorului judiciar. Preţul nu conţine TVA.

Bunul scos la vânzare poate fi vizionat în fiecare zi lucrătoare a săptămânii începând cu data de 03.11.2014 între orele 10,oo-14,oo în localitatea unde este situat activul, respectiv Filipeşti, jud. Bacău.

Licitaţiile pentru bunul imobil vor avea loc în data de 05.12.2014, 19.12.2014 și 02.01.2015 ora 13ºº la sediul lichidatorului judiciar din loc. Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr. 65, sc. A, ap. 6, jud. Bacău.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului din loc. Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr. 65, sc. A, ap. 6, jud. Bacău şi la telefoanele: 0234/511.191 sau 0744/609.310.

Share this post: