Anunț vânzare prin licitaţie publică a bunurilor din averea SC Anrelcom SRL

Tribunalul Bacău, secţia civilă, dosar nr. 2000/110/2011**               Nr. 2067/722/05.07.2019
Debitoare: SC Anrelcom SRL; În faliment/In bankruptcy/En faillite
Lichidator Judiciar: Solvens SPRL 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 2000/110/2011** aflat pe rolul Tribunalului Bacău, în conformitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi a Regulamentelor de vânzare aprobate de Adunarea Creditorilor în şedinţele din data de 07.05.2012 şi din data de 16.07.2015 anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din averea SC Anrelcom SRL constând în:

-teren intravilan în suprafaţă de 3.154 mp pe care se află construcţii C 1 şi C 2 situat în mun. Oneşti, str. Victoriei, jud. Bacău, având număr cadastral 4545, C.F. nr. 60524 – preţul de pornire a licitaţiei este de 126.071 lei,
-teren extravilan în suprafaţă de 5.406 mp situat în extravilanul mun. Oneşti, având număr cadastral 4602, C.F. nr. 61218 – preţul de pornire a licitaţiei este de 23.667 lei,
-teren extravilan în suprafaţă de 3.600 mp situat în extravilanul mun. Oneşti având număr cadastral 4643, C.F. nr. 61219 – preţul de pornire a licitaţiei este de 15.760 lei,
-spațiu comercial situat în loc. Onești, Calea Mărășești, bl.2, sc.A, parter, jud. Bacău, având număr cadastral 28/A;0;6, C.F. nr. 60186- preţul de pornire a licitaţiei este de 192.245 lei.
Preţurile nu conţin TVA.

Bunurile imobile scoase la vânzare prin licitaţie pot fi vizionate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii începând cu data de 08.10.2018, între orele 0900-1400 .
Licitaţiile vor avea loc în data de 16.08.2019, 30.08.2019 și 13.09.2019, ora 12ºº la sediul lichidatorului judiciar din loc. Iași, str. Armeană, nr. 11, jud. Iași.
Ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar, cu 24 de ore înainte de data licitaţiei, dovada achitării taxei de participare în procent de 3 % din preţul de pornire al licitaţiei şi a garanţiei de participare în procent de 20 % din preţul de pornire al licitaţiei cât şi dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 500 lei, sume ce se vor depune la casieria societăţii sau în contul debitorului nr. RO.32.ROIN.92.0000.10.88.52.RO.02 deschis la R.I.B. agenţia Bacău .
De asemenea, ofertanţii vor depune documentele de înfiinţare ale persoanei juridice şi împuternicirea persoanei fizice care o reprezintă  şi/sau buletinul de identitate al persoanei fizice ofertante.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sunt obligaţi să înştiinţeze despre aceasta pe lichidator înainte de data stabilită pentru vânzare.
Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor adjudecate, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din loc. Iași, str. Armeană, nr. 11, jud. Iași şi la telefoanele: 0232/433.533 sau 0744/609.310. 

SOLVENS SPRL
în calitate de lichidator judiciar al
SC Anrelcom  SRL