Anunț prelungire apel de selecție GAL Valea Trotușului

Data lansării apelului de selectie : 19.07.2019

APEL DE SELECȚIE

VERSIUNE SIMPLIFICATĂ PENTRU MĂSURILE :

 

M1/1A ”Sprijinirea formelor asociative de cooperare”

M3/3A ”Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare;

M4/4AInvestiții în gestionarea zonei Natura 2000;

M5/6A” Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”

M6/6B”Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local”

M7/6B”INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”.

Măsuri lansate :Asociația Grupul De Acțiune Locală Valea Trotușului Bacău anunță prelungirea pana la data de 13.09.2019, a următoarelor apeluri de selecție :

 

 • Apel de selecție nr. 1/2019pe Măsura M1/1A ”Sprijinirea formelor asociative de cooperare”
 • Apel de selecție nr. 1/2019pe Măsura M3/3A”Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare;
 • Apel de selecție nr. 1/2019M4/4AInvestiții în gestionarea zonei Natura 2000,
 • Apel de selecție nr. 1/2019pe Măsura M5/6A” Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”
 • Apel de selecție nr. 1/2019pe Măsura M6/6B”Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local”
 • Apel de selecție nr. 1/2019pe Măsura M7/6B”INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”

 Beneficiari eligibili :

 • Pentru MăsuraM1/1A ”Sprijinirea formelor asociative de cooperare” :
 • Parteneriatele constituite în baza unui accord de cooperare care implică cel puțin două entități din categoria ONG, Asociații, Fundații, parteneriate public – private, persoane fizice și/sau juridice și forme asociative (cooperative agricolă, societăți, grupuri de producători)
 • Pentru MăsuraM3/3A”” Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare;
 • PFA, II, IF, SC, Cooperativă agricolă,Grupuri de producători, Forme asociative
 • Pentru Măsura M4/4AInvestiții în gestionarea zonei Natura 2000:
 • Administratorii ariilor Natura 2000;
 • Proprietarii suprafetelor Natura 2000;
 • Asociații, Fundații.
 • Pentru MăsuraM5/6A” Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”:
 • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐ups)
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități nonagricole, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);
 • Pentru MăsuraM6/6B”Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local” :
 • Asociații și fundații;
 • Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
 • Cooperative, grupuri de producători / forme asociative de producători;
 • Microîntreprinderi.
 • PentruMăsuraM7/6B”INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente” :
 • Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
 • Instituții publice locale
 • Asociații și fundații
 • Parteneriate public-private.

Fondurile disponibile pentru măsurile lansate și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru un proiect :

 

MASURA Fondul disponibil pentru masura

euro

Suma maximă nerambursabilă/proiect

euro

MăsuraM1/1A 61.581,78 50.000,00
MăsuraM3/3A 147.796,28 120.000,00
Măsura M4/4A 10.715,23 10.715
MăsuraM5/6A 403.342,27 75.000,00
MăsuraM6/6B 30.021,73 15.000,00
MăsuraM7/6B 78.854,93 76.000,00

 

 

Data limită de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele :

Proiectele se vor depune până  la data limită de 13.09.2019, pentru Măsurile 1/1A, 3/3A , 4/4A, 5/6A, 6/6B, 7/6B, la sediul Asociației GAL Valea Trotușului Bacău, situat în sat Caşin, comuna Cașin, nr. 14, zona Andreşeşti (în incinta DMC), județul Bacău, zilnic, de luni până vineri în intervalul orar 8.00 – 16.00.

 

 1. INFORMAȚII DETALIATE  PRIVIND  ACCESAREA ȘI DERULAREA MĂSURILOR  sunt cuprinse în  GHIDUL SOLICITANTULUI  PENTRU măsura M1/1A  ”Sprijinirea formelor asociative de cooperare; 3/3A“ Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare “; 4/4AInvestiții în gestionarea zonei Natura 2000, 5/6A” Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”; 6/6B– „Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local,  7/6B”INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente; 8/6B– „Măsuri de intervenție asupra comunităților marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare”, aceste documente fiind disponibile pe pagina web a GAL gal-valea-trotusului.ro.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare sunt următoarele :telefon: fix :0334/428334, mobil: 0775568860e-mail: galvaleatrotusuluibacau@gmail.com, pagina web : www.gal-valea-trotusului.ro.

De asemenea, informații detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul ASOCIAȚIEI GAL VALEA TROTUȘULUI  BACĂU  pe suport tipărit.

Prelungirea Apelului de Selecție a fost aprobat de către Consiliul Director al Asociației GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU , conform Deciziei Consiliului Director nr. 72/08.08.2019.