Anunț licitație vânzare bunuri mobile din patrimoniul SC I.D.V. Impex SRL

Debitor: SC I.D.V. IMPEX SRL; În faliment/Bankruptcy/En faillite                           Nr. 2348/1030/09.08.2019

Tribunalul Bacău, dosar nr. 3895/110/2017                                                                                        

                  PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 3895/110/2017, aflat pe rolul Tribunalului Bacau, anunţă scoaterea la vânzare în bloc şi pe fiecare bun în parte, prin licitaţie publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedura de prevenire a insolvenței și de  insolvenţă şi a regulamentului de vânzare aprobat în Adunarea Creditorilor din data de 26.07.2018 și 07.12.2018,  a bunurilor mobile din patrimoniul debitorului SC I.D.V. IMPEX SRL, constând în:

  • Autoutilitară Renault Kangoo II – preț 5.181 lei;
  • Autoutilitară BA Scania 144 460 – preț 36.331 lei;
  • Remorca Ressenig – preț 500 lei.

Preţurile sunt cele de mai sus și nu conțin TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 30.08.2019, 06.09.2019 și 13.09.2019, ora 1200,  la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Armeană, nr. 11, jud. Iași.

Ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului, cu 24 ore înainte de data şi ora licitaţiei,  dovada achitării taxei de participarela licitaţie în procent de 10% din preţul de pornire al licitaţiei,  a garanţiei de participareîn procent de 20% din preţul de pornire al licitaţiei şi dovada achitării caietului de sarciniîn valoare de 500 lei.

De asemenea, ofertanţii vor depune documentele de înfiinţare ale persoanelor juridice şi împuternicirea persoanei fizice care o reprezintă şi buletinul de identitate a persoanelor fizice ofertante. Neplata bunului la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunului adjudecat, iar bunul va fi scos din nou la vânzare în sarcina adjudecatarului.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul  judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul lichidatorului din  mun. Iași, str. Armeană, nr. 11, jud. Iași sau la telefoanele 0724335784 si 0744/609.310.

LICHIDATOR JUDICIAR,

SOLVENS SPRL