Anunț lansare Apel de selecție GAL Valea Trotușului

Data lansării apelului de selectie: 19.07.2019

 

APEL DE SELECȚIE
VERSIUNE SIMPLIFICATĂ PENTRU MĂSURILE:

 
M1/1A ”Sprijinirea formelor asociative de cooperare”
M3/3A  ”Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare;
M4/4A Investiții în gestionarea zonei Natura 2000;
M5/6A ” Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”
M6/6B ” Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local”
M7/6B ” INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”.
M8/6B – „Măsuri de intervenție asupra comunităților marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare” 

Măsuri lansate: Asociația Grupul De Acțiune Locală Valea Trotușului Bacău anunță lansarea în perioada 19.07.2019 – 19.08.2019 a următoarelor apeluri de selecție:

 • Apel de selecție nr. 1/2019 pe Măsura M1/1A ” Sprijinirea formelor asociative de cooperare”
 • Apel de selecție nr. 1/2019 pe Măsura M3/3A ”Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare;
 • Apel de selecție nr. 1/2019 M4/4A Investiții în gestionarea zonei Natura 2000,
 • Apel de selecție nr. 1/2019 pe Măsura M5/6A ” Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”
 • Apel de selecție nr. 1/2019 pe Măsura M6/6B ” Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local”
 • Apel de selecție nr. 1/2019 pe Măsura M7/6B ” INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente” 

Asociația Grupul De Acțiune Locală Valea Trotușului Bacău anunță lansarea în perioada 19.07.2019 – 19.11.2019 a următorului apel de selecție – Apel -1/2019 pe măsura M8/6B – „Măsuri de intervenție asupra comunităților marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare”.

Beneficiari eligibili:

-Pentru Măsura M1/1A ” Sprijinirea formelor asociative de cooperare” :

  • Parteneriatele constituite în baza unui accord de cooperare care implică cel puțin două entități din categoria ONG, Asociații, Fundații, parteneriate public – private, persoane fizice și/sau juridice și forme asociative (cooperative agricolă, societăți, grupuri de producători)

-Pentru Măsura M3/3A ” ” Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare;

  • PFA, II, IF, SC, Cooperativă agricolă,Grupuri de producători, Forme asociative

-Pentru Măsura M4/4A Investiții în gestionarea zonei Natura 2000:

  • Administratorii ariilor Natura 2000;
  • Proprietarii suprafetelor Natura 2000;
  • Asociații, Fundații.

-Pentru Măsura M5/6A ” Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”:

  • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐ups)
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități nonagricole, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

-Pentru Măsura M6/6B ” Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local”:

  • Asociații și fundații;
  • Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
  • Cooperative, grupuri de producători / forme asociative de producători;
  • Microîntreprinderi.

-Pentru Măsura M7/6B ” INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”:

  • Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
  • Instituții publice locale
  • Asociații și fundații
  • Parteneriate public-private.

-Pentru Măsura M8/6B – „Măsuri de intervenție asupra comunităților marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare:

 • Furnizori de servicii sociale
 • Autorități locale cu responsabilități în domeniu
 • Parteneriate cu actori sociali relevanți

Fondurile disponibile pentru măsurile lansate și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru un proiect:

Data limită de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele :

Proiectele se vor depune până  la data limită 19.08.2019, pentru Măsurile 1/1A, 3/3A , 4/4A, 5/6A, 6/6B, 7/6B, ,iar pentru măsura 8/6B data limita de depunere este 19.11.2019 – la sediul Asociației GAL Valea Trotușului Bacău, situat în sat Caşin, comuna Cașin, nr. 14, zona Andreşeşti (în incinta DMC), județul Bacău, zilnic, de luni până vineri în intervalul orar 8.00 – 16.00. 

INFORMAȚII DETALIATE  PRIVIND  ACCESAREA ȘI DERULAREA MĂSURILOR  sunt cuprinse în  GHIDUL SOLICITANTULUI  PENTRU măsura M1/1A  ”Sprijinirea formelor asociative de cooperare; 3/3A “ Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare “; 4/4A Investiții în gestionarea zonei Natura 2000, 5/6A ” Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”; 6/6B – „Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local,  7/6B ” INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente; 8/6B – „Măsuri de intervenție asupra comunităților marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare”, aceste documente fiind disponibile pe pagina web a GAL gal-valea-trotusului.ro.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare sunt următoarele: telefon: fix :0334/428334, mobil: 0775568860 e-mail: galvaleatrotusuluibacau@gmail.com, pagina web : www.gal-valea-trotusului.ro.

De asemenea, informații detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul ASOCIAȚIEI  GAL VALEA TROTUȘULUI  BACĂU  pe suport tipărit.

Prezentul Apel de selecție a fost aprobat de către Consiliul Director al Asociației GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU , conform Deciziei Consiliului Director nr. 56 din  01.07.2019.