Anunț de mediu pentru proiectul „Construire parcare şi amenajare Parcul Catedralei”

MUNICIPIUL BACĂU, titular al proiectului „Construire parcare şi amenajare Parcul Catedralei”, amplasat în municipiul Bacău, bulevardul Unirii, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău şi anume: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din str. Oituz, nr.23, în zilele lucrătoare, între orele 8.00–14.00, la sediul Primăriei municipiului Bacău şi la adresa de internet http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.