Anunț aviz gospodărire ape pentru „Construire tronson suplimentar strada Teiului şi lucrări tehnico-edilitare (apă şi canalizare)”

Municipiul Bacău, tel. 0234.581.849, anunță publicul interesat solicitarea de la Administraţia Bazinală de Apă Siret a avizului de gospodărire a apelor pentru obiectivul:

„Construire tronson suplimentar strada Teiului şi lucrări tehnico-edilitare (apă şi canalizare)”

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului şi la Administraţia Bazinală de Apă Siret, tel 0234541646.