ANAF vrea să informeze firmele despre schemele de ajutor de stat. Programul întâlnirilor din Bacău și Moinești

ANAF a programat două întâlniri cu oamenii de afaceri din Bacău și Moinești, ca să-i informeze despre schemele de ajutor de stat.

În acord cu politicile Ministerului Finanţelor Publice de flexibilizare a procesului de implementare a schemelor de ajutor de stat a fost adoptată H.G. nr. 476/2018 de modificare şi completare a H.G. nr. 807/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 580/2018, Partea I.

Aplicarea acestei scheme de ajutor de stat urmăreşte stimularea creşterii economice prin realizarea de investiţii, iar modificările survenite au clarificat noţiuni şi au simplificat proceduri de acordare, vizând ca efect creşterea ponderii cererilor admise şi, implicit, a numărului investiţiilor de înaltă tehnologie, pentru realizarea produselor cu valoare adăugată mare.

Biroul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bacau va fi punct de informare locală permanentă pentru toţi operatorii economici care doresc să acceseze această schemă de ajutor de stat telefon 0234510015 sau email vasilica.filip.bc@anaf.ro.

Promovarea schemei de ajutor de stat se va face şi prin intermediul întâlnirilor bilunare, în teritoriu, cu operatorii interesaţi. Graficul acestor întâlniri este următorul: 13 august 2018 – Bacău şi 17 august 2018 – Moineşti. (sursa: comunicat de presă)