Admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău are 55 de ani de experienţă în învăţământul superior, fiind acreditată, atât pe plan naţional de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cât şi pe plan internaţional de către European University Association, prin Institutional Evaluation Programme.

Oferta educaţională a celor 5 facultăţi cumulează un număr de 35 de programe de studii universitare de licenţă, 26 de master și 2 de doctorat:

Facultatea de Inginerie (www.ub.ro/inginerie):

Facultatea de Litere (www.ub.ro/litere):

Facultatea de Ştiinţe (www.ub.ro/stiinte):

Facultatea de Ştiinţe Economice (www.ub.ro/fsec):

Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii (www.ub.ro/smss):

Corpul academic al Universității este format din asistenți, lectori, conferențiari și profesori, evaluați și confirmați de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, la nivel național, iar recunoașterea internațională rezultă din cele peste 116 acorduri inter-instituționale ERASMUS, cu 92 de universități din 22 de țări, proiecte de cercetare internaționale, doctorate în cotutelă internațională etc.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău poate asigura, de o durată de cel puțin un semestru, peste 150 de mobilități ERASMUS+ pentru studenți, plătite din fonduri europene.

Click pentru a mări!
Click pentru a mări!

Oferta educațională pentru studii universitare de licență, master și doctorat este organizată, în principal, pe cerințele zonei centrale a Moldovei, coroborată cu capacitatea instituțională a Universității.

Click pentru a mări!
Click pentru a mări!
Click pentru a mări!

Informaţii suplimentare puteți afla accesând www.ub.ro/admitere sau la numărul de telefon 0234/ 542 411.