Admiterea 2018 la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Universitatea Vasile Alecsandri - Rectoratul

Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău are 57 de ani de experienţă în învăţământul superior, fiind acreditată, atât pe plan naţional de către Agenţia Română de asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cât şi pe plan internaţional de către European University Association, prin Institutional Evaluation Programme.

Oferta educaţională a celor 5 facultăţi Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii cumulează un număr de 37 de programe de studii universitare de licenţă, 38 de master şi 2 de doctorat.

Admiterea 2018 variază ca metodologie de la o facultate la alta, dar se păstrează concursul de dosare la toate facultăţile în funcţie de mediile de bacalaureat şi de proba de specialitate de la acest domeniu. La Inginerie, Ştiinţe şi Ştiinţe Economice vor fi concursuri de dosare pe bază de eseu motivațional, la Litere probe de competenţe, iar la Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii probe de aptitudini.

Toate programele universitare de licenţă pot fi continuate prin programe universitare de master în acelaşi domeniu sau în domenii conexe acreditate.

Perioadele de înscriere pentru licenţă ale celor cinci facultăţi pentru care puteţi opta sunt: Facultatea de Inginerie 9-27 iulie; Facultatea de Litere 9-21 iulie; 9-20 iulie (PIPP); Facultatea de Ştiinţe 9-27 iulie; Facultatea de Ştiinţe Economice 9-23 iulie; Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii 9-20 iulie.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău poate asigura, pe o durată, de cel puțin un semestru, peste 150 de mobilități ERASMUS+ pentru studenți, plătite din fonduri europene, burse de studii, stagii de practică şi internship, tabere studenţeşti, acumularea de experienţă prin practică la postul de radio studenţesc UNSR Bacău şi postul Academic TV, activităţi extra-curriculare realizate de Liga studenţească.

Pentru a veni în sprijinul elevilor Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează anual cursuri gratuite de pregătire pentru Bacalaureat.
Informaţii complete despre Admiterea 2018 puteţi găsi accesând www.admitere.ub.ro.

Admiterea 2018 – studii universitare de licență:


Admiterea 2018 – studii universitare de master: