Admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău are 56 de ani de experienţă în învăţământul superior, fiind acreditată, atât pe plan naţional de către Agenţia Română de asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cât şi pe plan internaţional de către European University Association, prin Institutional Evaluation Programme.

Oferta educaţională a celor 5 facultăţi Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii cumulează un număr de 33 de programe de studii universitare de licenţă şi 34 de master.

Universitatea Bacău

Pentru studiile universitare de licenţă oferta educaţională cumulează un număr de 575 de locuri bugetate şi 1795 de locuri cu taxă. De asemenea, studiile universitate de master oferă 325 de locuri bugetate şi 1295 locuri cu taxă.

Recunoașterea internațională rezultă din cele peste 120 acorduri inter-instituționale ERASMUS, cu 94 de universități din 22 de țări, proiecte de cercetare internaționale, doctorate în cotutelă internațională etc. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău poate asigura, de o durată de cel puțin un semestru, peste 150 de mobilități ERASMUS+ pentru studenți, plătite din fonduri europene, burse de studii, stagii de practică şi internship, tabere studenţeşti, acumularea de experienţă prin practica la postul de radio studenţesc UNSR Bacău şi postul Academic TV, activităţi extracurriculare realizate de Liga studenţească.

Informaţii complete despre Admiterea 2017 puteţi găsi accesând www.admitere.ub.ro.

This website uses cookies.

Read More