A început admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Care este oferta educațională

Universitatea Vasile Alecsandri - Rectoratul

De luni, 8 iulie 2019, s-a dat startul înscrierilor la Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău. Cu o experienţă de 58 de ani în învăţământul superior, oferta educaţională a celor 5 facultăţi Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii cumulează pentru licenţă un număr de 660 locuri bugetate care includ locuri pentru cetăţenii români, locuri pentru românii de etnie romă, locuri pentru absolvenţii de licee situate în mediul rural, locuri formare cadre didactice, locuri domenii prioritare, locuri pentru românii de pretutindeni (cu bursă şi fără bursă), precum şi 1704 de locuri cu taxă. Pentru studiile universitare de master sunt alocate 376 de locuri bugetate şi 1444 de locuri cu taxă.


Perioadele de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licenţă la cele cinci facultăţi sunt: Facultatea de Inginerie 10-26 iulie; Facultatea de Litere 15-27 iulie; 15-24 iulie (PIPP); Facultatea de Ştiinţe 15-29 iulie; Facultatea de Ştiinţe Economice 10-31 iulie; Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii 8-19 iulie.

Absolvenţii de licenţă care vor să urmeze studiile de master se pot înscrie după cum urmează: Facultatea de Inginerie 10-26 iulie; Facultatea de Litere 15-26 iulie; Facultatea de Ştiinţe 15-25 iulie; Facultatea de Ştiinţe Economice 10-30 iulie; Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii 15-23 iulie.

Prin cele 36 de programe de studii universitare de licenţă, 27 de master şi 2 de doctorat Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău acoperă aria domeniilor şi specializărilor cerute de piaţa forţei de muncă din zona centrală a Moldovei. Toate programele universitare de licenţă pot fi continuate prin programe universitare de master în acelaşi domeniu sau în domenii conexe acreditate.


Universitatea a pus dispoziţia candidaţilor două linii telefonice deschise: 0787 539 061; 0234 542 411 şi două platforme: admitere.ub.ro şi arp.ub.ro, care oferă informaţii complete despre admitere.