Amenzi de 5.000 de lei la nedepunerea in termen a declaratiilor fiscale

Directia Generala a Finantelor Publice Bacau a facut public, ieri, 11 ianaurie, Calendarul fiscal al lunii ianuarie. Termenele fixate in calendar – spune purtatorul de cuvint al institutiei, Adrian Anghel – sint utimative, nedepunerea sau depunerea peste termen a declaratiilor fiscale fiind amenda cu pina la 5.000 de lei.

Primul termen din calendar este ziua de 15 ianuarie, data pina la care trebuie depusa D 220 – Declaratia privind venitul estimat, pe care o depun persoanele fizice care la 31 decembrie 2009 au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere.
Cele mai multe declaratii trebuie depuse pina pe 25 ianuarie, insa. Prima este D100 – Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat si plata obligatiilor fiscale de catre contribuabilii persoane juridice, fizice si alte entitati care au obligatia retinerii si virarii lunar si trimestrial a obligatiilor. ” Data de 25 ianuarie – a precizat Adrian Anghel – este al patrulea termen pentru declararea si plata impozitului minim prevazut de OUG 34/2009, in cazul in care suma reprezentind impozit pe profit / impozit pe venitul microintreprinderilor este mai mica decit suma impozitului minim datorat. In acest caz, in D100 se va completa atit rindul 1 ”Suma datorata”, cit si rindul al doilea ”Impozit minim”. De asemenea, contribuabilii prevazuti la art. 34, alin. (1), lit. b) din Codul Fiscal, care definitiveaza inchiderea exercitiului financiar pentru anul fiscal 2009 pina la data de 25 februarie 2010 nu vor declara impozitul pe profit in D100 aferenta trimestrului IV”. D100 se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, iar formularul se depune pe suport de hirtie, semnat si stampilat, cu codificarea informatiilor prin cod de bare sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Declaratii de CAS, accize, impozit pe venit

Alte declaratii care trebuie depuse pina pe 25 ianuarie sint D102 – Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurile speciale si plata obligatiilor fiscale de catre contribuabilii persoane juridice, fizice si alte entitati care au obligatia retinerii si virarii lunar si trimestrial, D103 – Declaratie privind accizele, D104 – Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor (declaratia cuprinde informatii privind asociatii de persoane juridice straine si/sau persoane fizice) sau D208 – Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – semestrial, 25 a lunii urmatoare semestrului in care a avut loc autentificarea actelor. DE asemenea, la acest termen mai trebuie depuse D300 – Decont TVA si plata taxei de catre contribuabilii care au aceasta obligatie lunar si trimestrial, D301 – Decont special de TVA si plata taxei, D390 – Declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile intracomunitare (sumele pevazute in D390 trebuie sa se regaseasca la rindul 4 din decontul de TVA – D 300), D394 – Declaratie informativa privind livrarile / prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, D010 -Declaratie de inregistrare fiscala (se depune de platitorii de TVA pentru modificarea perioadei fiscale, de la luna la trimestru sau de la trimestru la luna) si Declaratia privind cifra de afaceri, in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (formular 094 – cod MFP 14.13.001.10.11/t) – platitorii de TVA care in anul 2009 au fost platitori la trimestru, pentru a notifica cifra de afaceri realizata in anul fiscal 2009.

Penalizari pentru fiecare zi de intirziere

Pina la 31 ianuarie, dar nu mai tirziu de luni, 1 februarie, se depune D 010 – Declaratie de inregistrare fiscala. Se depune de microintreprinderi, pentru declararea optiunii platitor de categorie de venit impozit pe venit sau impozit pe profit. De asemenea, o cerere se depune de persoanele fizice care desfasoara activitati independente, pentru optiunea / renuntarea de a determina venitul net in sistem real sau norma de venit. Lunar, depun declaratii persoanele juridice, inclusiv microintreprinderile platitori de impozit pe profit, institutii publice. Trimestrial – persoanele juridice microintreprinderi platitoare de impozit pe venit, asociatii fara personalitate juridica intre persoane fizice si persoane fizice care desfasoara activitati independente (angajatori). Semestrial – asociatii, fundatii sau alte entitati fara personalitate juridica. Sediile secundare depun declaratii si platesc obligatiile la aceleasi termene cu cele ale persoanelor juridice de care apartin. „Nimic nu trebuie lasat pe ultima zi – spune Adrian Anghel. Pentru intirziere la plata a obligatiilor la bugetul general consolidat se calculeaza majorari de intirziere 0,1% pentru fiecare zi de intirziere (pe an 36,5%) şi se declanseaza imediat executarea silita. Nedepunerea la termenele prevazute de lege a daclaratiilor recapitulative (Declaratia 390) se sanctionează cu amenda de 2% din suma totala a achizitiilor / livrarilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, dupa caz, din diferentele nedeclarate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *